Кимион

Ciminum cyminum
Английски: Cumin, Anise Acre, Cumin Acre, Cummin, Sweet Cumin
Немски: Kreuzkummel, Romische Kummel
Италиански: cumino
Испански: comino
Други названия: кимел, кмин, див анасон

Двугодишно или многогодишно етерично-маслено растение (диворастящо и култивирано). Коренът му е месест, вретеновиден и достига през втората година до 1-2 см дебелина и 10-20 см дължина. Стъблото е високо около 1 см, силно разклонено, кухо, с тънки надлъжни ребра. Листата са сложноперести. През първата година те образуват розетка с широки ръкави при основата на дръжките си, а през втората – те са едри, с дълги дръжки в долната част на стъблото, а по-нагоре – дребни. Цветовете са дребни, бели или бледорозови. Плодът е кестеняв, отстрани сплескан с надлъжни ребърца, някои от които имат шилести израстъци, съставен е от две половинки. При узряването двете половинки се отделят една от друга, като се крепят само в долната си част за дръжката. Кимионът цъфти през май-юни.

You can leave a response, or trackback from your own site.