Червен пипер

Сладкият червен пипер, с който така сме свикнали, е влязъл в Европа не от Ориента, а през Португалия. През XVI век португалските каравели донесли подправката от Мексико и я оценили високо. Тя била изключително скъпа и съперничила по цена на черния пипер. Три века по-късно сладкият червен пипер открива в Унгария своята втора родина и става съществен елемент от местната кухня. Унгарският гулаш не е гулаш без червен пипер. в нашата кулинарна традиция пък кажи-речи всяка манджа си иска пипера.

You can leave a response, or trackback from your own site.