Съдове за микровълнова фурна

Порцелан и стъкло

Най-подходящите материали за работа с микровълнова фурна са порцеланът, стъклото и стъкло-керамиката. Те най-лесно пропускат микровълните. Естествено не бива да използвате фини кристални чаши и купички. Препоръчваме ви да пълните съдовете без дръжки само до половината. Така ръбовете им ще останат студени и ще са удобни за хващане.

Керамика

Когато фаянсовите и глинените съдове не са глазирани, те поемат влага от въздуха или от течните продукти, в този случай съдовете се загряват.

Изкуствени материали

Все повече изкуствени материали навлизат в домакинството. Тяхното разнообразие не позво-лява да се посочи кои от тях могат да се използ-ват за работа с микровълнова фурна. Някои плас-тмаси изглеждат доста стабилни, но при по-дъл-го действие на микровълните се деформират. Тук също можете да приложите гореописания тест. Във всички случаи обаче, ако изкуственият мате-риал не се деформира от съдомиялна машина, той е годен за микровълнова фурна.

Фолио

Замразените продукти могат да се размразяват директно в торбичките за фризер. Необходимо е обаче да се пробият няколко дупчици в торбичката, през които да излиза парата, фолиото за покриване на продукти може да се използва в микровълнова фурна само ако е термоустойчиво.

You can leave a response, or trackback from your own site.