Posts Tagged ‘босилек’

Босилек

Вероятното отечество на босилека е предна Индия, цяла Южна Азия, а така също Североизточна Африка.