Posts Tagged ‘иглолистно дърво’

Семе от пиния

Пинията, известна още като италиански бор, е иглолистно дърво с чадърообразна корона на листата.