Posts Tagged ‘италиански бор’

Семе от пиния

Пинията, известна още като италиански бор, е иглолистно дърво с чадърообразна корона на листата.