Posts Tagged ‘макаронени изделия’

Естрагон (тарос)

У нас е по-познат като тарос и е разновидност на белия пелин.