Posts Tagged ‘селим’

Девисил

Познат е още като селим или лющян, а наименованието девесил, според народните вярвания, означавало “девет сили”.