Posts Tagged ‘ястията приятен вид’

ПЪРЖЕНЕ

При запържването обаче мазнините губят част от качествата си и търпят промени, вличещи отрицателно върху организма на човека.